MIỄN GIẢM PHÍ CHO KHÁCH HÀNG

Chương trình vĐồng đồng hành cùng khách hàng:

Đối với những khách hàng đang có khoản vay tại vĐồng nếu có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm nhưng không giới hạn: mai táng và dịch vụ y tế khẩn cấp… sẽ được giảm phí dịch vụ khi có khoản vay tại vĐồng. Vui lòng liên hệ CSKH và cung cấp các tài liệu liên quan để vĐồng có thể hỗ trợ sớm nhất. 


vĐồng sẽ giảm phí khoản vay cho 2 mục đích sau:

Mai táng

Dịch vụ y tế khẩn cấp

Đối tượng áp dụng:

Khách hàng

Người hôn phối của Khách hàng

Cha Mẹ của Khách hàng

Con cái của Khách hàng

Yêu cầu chứng từ:

Hoá đơn y tế

Giấy chứng tử

Người thụ hưởng trên giấy tờ phải theo quy định sản phẩm

Giấy chứng minh quan hệ giữa người thụ hưởng và khách hàng

Bài đăng phổ biến từ blog này

THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH

QUÁ HẠN THANH TOÁN KHOẢN VAY CÓ SAO KHÔNG?