CÔNG NGHỆ AIscore TẠO NÊN SỰ ĐỘT PHÁ


Là một trong những công ty mới xuất hiện trên thị trường nhưng có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ phân tích dữ liệu lớn và máy học, vĐồng tập trung đem đến trải nghiệm về sản phẩm và dịch vụ cho vay của mình một cách tốt nhất.

Một trong những công nghệ vượt trội của vĐồng là AIScore, công nghệ giúp phân tích, đánh giá mức độ tín dụng của các cá nhân và công ty dựa trên cơ sở dữ liệu, lịch sử có sẵn. Bằng cách trích xuất các biến có độ ổn định cao và khả năng dự đoán từ các tính năng tiêu dùng lớn, hành vi Internet, hồ sơ tín dụng và thông tin khác, thay thế chúng vào các mô hình thống kê và mô hình máy học, vĐồng từ đó xây dựng nên một mô hình cá nhân hóa để đánh giá rủi ro tín dụng một cách chính xác.

相關圖片

Hiện vĐồng đang trong quá trình thảo luận về việc hợp tác với một số ngân hàng lớn và các công ty tài chính tiêu dùng. Chúng tôi tin rằng khi sản phẩm của chúng tôi chứng tỏ được giá trị cao đối với các đối tác, sẽ ngày càng có nhiều công ty ngỏ lời hợp tác với chúng tôi trong thời gian tới.


Bài đăng phổ biến từ blog này

MIỄN GIẢM PHÍ CHO KHÁCH HÀNG

THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH

QUÁ HẠN THANH TOÁN KHOẢN VAY CÓ SAO KHÔNG?