Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2020

CƠ CHẾ TỰ QUẢN LÝ TỰ ĐIỀU CHỈNH NGÀNH P2P LENDING

  CƠ CHẾ TỰ QUẢN LÝ TỰ ĐIỀU CHỈNH NGÀNH P2P LENDING (Trong khi chờ đợi Chính phủ ban hành Quy định pháp luật liên quan) Ngày 05 tháng 11 năm 2020   I.                     MỤC ĐÍCH   Với sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp 4.0, Chính phủ đã và đang quan tâm đến sự phát triển của các ngành công nghệ kỹ thuật cao, trong đó có P2P Lending. Tuy nhiên những ngành mới sẽ đi kèm với những thách thức mới, điển hình là hành lang pháp lý chưa rõ ràng, dẫn đến nhiều công ty tỏ ra bối rối hoặc thậm chí có xu hướng kinh doanh trái đạo đức, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an ninh tài chính, trốn thuế và làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân.    Để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành P2P Lending tại Việt Nam trong khi chờ cơ chế thử nghiệm mô hình này của Chính phủ, Công ty TNHH Vietnam Trusting AI công bố cơ chế tự điều chỉnh ngành đồng thời hy vọng các đối tác cho vay của chúng tôi cũng như các công ty cùng ngành có thể cùng thực hiện cơ chế này, cạnh tranh bằng cách đ