Thông cáo báo chí ngày 01 tháng 10 năm 2019


Thông cáo báo chí liên quan đến các bài báo viết về Bắt giữ nhóm đối tượng 6 người Trung Quốc tổ chức tín dụng đen và 03 người Việt Nam thông qua làm app cho vay trực tuyến.
Chi tiết trong file đính kèm: https://bit.ly/357n4U6

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CƠ CHẾ TỰ QUẢN LÝ TỰ ĐIỀU CHỈNH NGÀNH P2P LENDING

Đăng ký khoản vay tại Vdong